Preinscripció ESO

El Departament d’Educació ha posat en marxa el nou web preinscripcio.gencat.cat, que neix de la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris. 


En data 7 de juny es publica la llista de preinscrits al centre, la llista d’alumnes assignats al centre i la llista d’espera. Podeu consultar-les en els documents adjunts.

Del 14 al 18 de juny: matriculació dels alumnes de 1r d’ESO. En cas de necessitar suport presencial, demaneu cita prèvia.

A continuació us relacionem la documentació que heu d’enviar escanejada o fotografiada al correu secretaria@institutperevives.cat :

  • Fotocòpia DNI de l’alumne/a (*)
  • Fotocopia DNI dels pares  (*)
  • Fotocòpia targeta sanitària
  • Fotocòpia del llibre de família  (*)
  • Fotocòpia del llibre de vacunacions (pàgines on constin les vacunes)
  • Imprès autorització drets d’imatge (imprès adjunt) 
  • Autorització sortides pedagògiques (imprès adjunt)
  • Carta de compromís educatiu (imprès adjunt)
  • Resguard de pagament de l’Economat (Enllaç pagament:  Pagament matrícula 1r.ESO)
(*) No heu d’adjuntar aquesta documentació si ja la vau adjuntar en el moment de fer la preinscripció. 


Calendari i terminis
Criteris de selecció, priorització i desempat

Documentació necessària

120

Places ofertades 1r ESO

0

Places ofertades 2n ESO

0

Places ofertades 3r ESO

0

Places ofertades 4t ESO

143

Sol·licituds 1r ESO

3

Sol·licituds 2n ESO

3

Sol·licituds 3r ESO

7

Sol·licituds 4t ESO