Departaments

Departament: Llengua catalana
Cap: Joan Pinyol Colom
Descripció: La llengua i la literatura catalanes ens apassionen i cada dia mirem de transmetre aquesta passió a tot l’alumnat. No només perquè la llengua és l’eina imprescindible per a l’aprenentatge de totes les matèries, sinó també perquè aprendre llengua és la millor eina per obrir camins futurs i per gaudir d’altres visions del món a través dels textos dels nostres autors i autores. A classe potenciem l’expressió oral, l’escrita, la comprensió lectora i la creació literària. Reforcem les estructures formals de la llengua i obrim el ventall de possibilitats lingüístiques a través de les noves tecnologies. Igualment engresquem l’alumnat amb diverses activitats complementàries externes. I és que quan llegim i escrivim no deixem de descobrir el nostre món, la nostra història i a nosaltres mateixos.
Departament: Música
Cap: Jaume Sorribes Carrió
Descripció: Al departament de música aprenem els elements bàsics del llenguatge musical potenciant-los amb la pràctica vocal i instrumental. També es fa una breu introducció a la història de la música occidental partint sempre d’una audició activa.
Departament:Ciències socials
Cap:Montserrat Seró Jordà
Descripció:En aquest departament, hi trobaràs el professorat de Geografia, Història, Economia, Filosofia i Religió. T’aproparem a l’actualitat des d’una vessant social a partir d’una metodologia innovadora, lúdica, dinàmica i pràctica. I t’acompanyarem a comprendre la nostra societat a través de la geolocalització d’espais, l’excavació de jaciments, l’anàlisi de la realitat econòmica i empresarial, la reflexió sobre el passat i present, l’observació d’obres d’Art, l’estudi de fets històrics,… i moltes altres qüestions que, si tu vols, descobriràs en aquest viatge que recorrerem junts.

Departament:Ciències naturals
Cap: Mª Rosa Riba Torres
Descripció: L’aprenentatge de la biologia i la geologia va estretament lligada al procés experimental, a la recerca i al coneixement de l’entorn. I és justament per això que el treball que es du a terme des de 1r d’ESO combina classes a l’aula, sessions al laboratori, activitats al pati o sortides a la natura. Des del departament de ciències naturals entenem que cal fer aquesta aproximació al coneixement de forma vivencial mitjançant realització de pràctiques de laboratori, dissenys experimentals, observacions a la natura i el treball competencial a l’aula. Disposem d’un magnífic i espaiós laboratori, equipat amb tot el material necessari per treballar amb els alumnes, que permet dur a terme un molt bon treball pràctic de la matèria.
Departament: Tecnologia
Cap: Antoni Ferrer Fargues
Descripció: El departament de tecnologia es caracteritza per alternar sessions a la classe ordinària i al taller o aula d’informàtica. Amb el propòsit d’impulsar un aprenentatge pràctic, treballem fomentant una línia de programació des de 1r d’ESO fins 1r de Batxillerat. Tot això sense oblidar aquells aspectes més manuals que ens permeten la creació de petits projectes a través de les eines més tradicionals de manipulació.
Departament: Dibuix
Cap: Ester Torres Prats
Descripció: Des de Visual i Plàstica instroduïm a l’alumnat en el món de l’art a través del treball experimental de diferents tècniques com l’aquarel·la, la tempera, el gravat, el carbonet o el grafit.
Departament:Educació física
Cap: Hugo Figueras Blanco
Descripció:L’aprenentatge de l’Educació Física en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. L’objectiu principal és el coneixement i el desenvolupament del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, la interiorització d’hàbits saludables, regulars i continuats, i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima. Orientem el nostre treball a atendre els diferents interessos i motivacions dels alumnes per la pràctica de l’activitat física, i facilitar que l’incorporin en l’estil de vida propi.
Departament: Llengua castellana
Cap: Alícia Galera Lliró
Descripció: Dicen que para viajar no hay mejor nave que un libro y a todos los que formamos parte de este departamento nos gustan ambas cosas (viajar y leer libros). Es tanto nuestro entusiasmo por la lengua y la literatura que estamos deseando conocerte para enseñarte cómo puedes vivir mil vidas leyendo, viajar a tierras lejanas solo con un libro, aprender nuevas palabras, comunicarte más y mejor y compartir la experiencia de descubrir el valor de la lengua y todas sus manifestaciones alternando lo nuevo y lo tradicional. Te esperamos.
Departament: Llengües estrangeres
Cap: Leo Corredera Flotats
Descripció:
Departament: Matemàtiques
Cap: Albert Granados Corsellas
Descripció:
Departament: Orientació educativa
Cap: Xavi Vidal Pareja
Descripció: Assessorem i acompanyem a l’alumnat en temes relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional. També incidim en l’acció tutorial, en l’avaluació i en les mesures i recursos d’atenció a la diversitat. La nostra acció es realitza de forma global, sensible i inclusiva de l’educació.
Departament: Física i Química
Cap: Marcel Jorba Jorba
Descripció: